Video iekārtas

 

  • TV studijas: ziņu, virtuālās, montāžas. Jebkuru video iekārtu piegāde, kabeļu tīklu instalācija un video sistēmu montāža. Sadarbība ar labākajiem ražotājiem. Projektēšana un pilns instalācijas cikls.
  • Īpaši risinājumi sporta sacensībām, stacionāru un mobilu raidīšanas studijas un vadības kompleksu veidošana dažādām sporta arēnām.
  • Sporta arēnu aprīkošana ar speciālām „efektu” un „lidojošām” video kamerām 
  • Dienesta sakaru sistēmu veidošana, rezerves energoapgādes sistēmu organizēšana tehnoloģiskajiem kompleksiem
  • Datu un ierakstu satura savākšanas, arhivēšanas un vadības sistēmu izveidošana, iespēja izmantot datus un ierakstus ar esošām un nākamās paaudzes iekārtām.
  • Arhīva kompleksi TV sabiedrībām ar informācijas daudzpakāpju rezervēšanu.
  • Tehniskais atbalsts, personāla apmācība.