Sistēmu integrācija

Uzņēmuma sistēmu integrācijas nodaļa nodarbojas ar integrētu risinājumu izveidi piešķirtā budžeta ietvaros, izstrādājot savstarpēji savienotas pilnās sistēmas, kurās tiek integrētas dažādu ražotāju tehnoloģijas un iekārtas, apvienojot programmatūru un aparatūru funkcionāli pilnīgā ekonomiski izdevīgā integrētā risinājumā, lai īstenotu īpašus klienta uzdevumus. Kompleksa tehniskā risinājuma ieviešana, sākot ar iepriekšējām konsultācijām, funkcionālo diagrammu izstrādi, aprīkojuma veida, tā specifikāciju opciju un aprīkojuma uzstādīšanas vietas izvēli, esošā aprīkojuma integrāciju ar esošajām sistēmām un beidzot ar apkopi sistēmas dzīves cikla laikā.

Mums tam ir visi nepieciešamie resursi: konsultanti, analītiķi, inženiertehniskais personāls, transporta un loģistikas centrs un muitas noliktava.